Op 5 januari 2017 stond de koffie en thee klaar in de aula van de Tovervogel, onze repetitie locatie. Alle Molenzangers zijn gekomen om elkaar een goed en vooral een gezond nieuw jaar te wensen. Een nieuw jaar met een nieuwe voorzitter zoeken, nieuwe liederen instuderen, en een eigen korenfestival organiseren. De medewerking van een ieder wordt gevraagd en bevestigd door een toast uit te brengen op een vruchtbaar Molenzangersjaar!